Nieuwe CUR aanbeveling

Deze winter zijn de oude CUR aanbevelingen voor het repareren van beton, de CUR 53, 54 en 55 vervangen door twee nieuwe exemplaren:
CUR aanbeveling 118: 2015 “Specialistische instandhoudingstechnieken – repareren beton”
CUR aanbeveling 119: 2016 “Specialistische instandhoudingstechnieken – vullen en injecteren van scheuren, naden en holle ruimten in beton”.

Aan de hand van deze documenten is ook de BRL 3201 compleet herzien. Deze BRL is de basis voor ons Komo-procescertificaat en vormt de handleiding voor al onze uitvoeringsprocessen.

Vogel is bjina klaar met de implementatie van de nieuwe gegevens, onze certificerende instelling heeft onze processen al getoetst. De eerste werken gaan binnenkort in uitvoering!

Vogel voldoet hierdoor als één van de eerste bedrijven aan de nieuwste regelgeving op het gebied van betonherstel.