Alles over brandwerende bekleding/ fireproofing

Door brand kan de constructie van dragende beton- en staalconstructies onherstelbaar worden beschadigd en mogelijk bezwijken. Door het aanbrengen van een brandwerende bekleding worden constructies hier tegen beschermd. Hoe dit precies in z’n werk gaat vertellen we in dit artikel.

Beton- en staalschade bij brand.

Betonconstructies die blootgesteld worden aan brand, en dus hitte, kunnen spatgedrag vertonen. Dit houdt in dat er stukken beton letterlijk van de constructie afknallen, waardoor de wapening bloot komt te liggen. Ieder type beton heeft zijn eigen specifieke eigenschappen en vertoont een ander patroon in spatgedrag. Hierdoor is de temperatuur waarbij het beton beschadigd wordt niet te berekenen. Alleen door middel van proeven in een oven kan het spatgedrag van beton worden achterhaald.

Wanneer staal te heet wordt, verliest het z’n constructieve sterkte. Het staal kan door de hitte van brand vervormen en daarna bezwijken. In een ‘standaard’ situatie mag het staal maximaal 250 °C worden. Ook kan er als gevolg van hitte een extreme druk in afgesloten delen (zoals in vaten) ontstaan, met mogelijke explosies tot gevolg. Het is dus noodzakelijk om het staal te beschermen tegen brand en hitte.

Wat is fireproofing?

Door middel van brandwerende bekleding (fireproofing) wordt het constructieve beton en staal tegen de gevolgen van de hoge temperatuur van brand beschermd. Fireproofing wordt onder andere toegepast op staal en beton in de industrie, beton in de utiliteitsbouw en beton in infrastructurele constructies zoals tunnels en aquaducten.

Soorten brandwerende bescherming.

De twee soorten brandwerende bescherming zijn actieve en passieve bescherming. Actieve systemen proberen de brand tegen te gaan (bijvoorbeeld een sprinkler installatie). Passieve systemen zoals brandwerende bekleding houden de brand niet tegen, maar gaan de gevolgen tegen. In dit artikel behandelen we de 2 belangrijkste soorten passieve brandwerende bekleding: gespoten bekleding en brandwerende beplating.

Gespoten bekleding.

Gespoten brandwerende bekleding bestaat uit een mengsel op basis van een cementgebonden mortel dat op een constructie wordt gespoten. Deze methode is vooral geschikt voor constructies waar beplating moeilijk kan worden toegepast zoals bijvoorbeeld tunnelsmet ronde vormen. De gespoten bekleding wordt in de vooraf volgens de brandtest bepaalde dikte aangebracht.

Brandwerende beplating.

Brandwerende beplating wordt voornamelijk toegepast bij grote vlakke oppervlakten zoals de onderzijde van een tunneldek. Denk hierbij aan de Schipholtunnel. Soms wordt de beplating in de kist gelegd, maar de beplating wordt ook in bestaande tunnels achteraf aangebracht.

Hoe ontwerp je een brandwerende bekleding?

Voordat de brandwerende bekleding aangebracht wordt, moet er eerst een ontwerp gemaakt worden. Een aantal aspecten zijn daarop van invloed.

De van toepassing zijnde brandkromme.

De brandkromme geeft de vuurbelasting op de constructie aan, oftewel de temperatuur en de tijdsduur van de brand. Afhankelijk van de constructie wordt de brandkromme gekozen. De 2 bekendste brandkrommen zijn:

  • De ISO curve, wordt voornamelijk gebruikt bij ‘standaard branden’. Deze branden warmen op tot 1000 graden na 90 minuten.
  • De RWS brandcurve. Deze branden warmen binnen 5 minuten naar 1100 graden op en lopen daarna op naar 1350 graden. De duur van deze branden is vaak 2 uur. Deze brandkromme wordt onder andere toegepast voor Rijkswaterstaattunnels.

Type gebouw/constructie.

Wat voor soort gebouw is het? Het type gebouw bepaalt de tijd dat de constructie in stand moet blijven.

Hoe heet mag het constructiemateriaal worden? Beton mag tot maximaal 380 °C heet worden in standaard situaties. Maar niet ieder beton is hetzelfde. Als het beton al bij lagere temperaturen begint te spatten, dan moet de brandwerende bekleding dikker aangebracht worden. Op basis van het ontwerp bepaal je welke soort brandwerende bekleding je gaat toepassen.

Na het aanbrengen van brandwerende bekleding.

Na het aanbrengen van de fireproofing is de constructie volledig beschermd tegen de invloeden van brand. Van belang bij brandbescherming is het behoud van de constructieve integriteit van de constructie en het kunnen blijven voldoen aan de temperatuureisen van de constructieve elementen. Fireproofing is dus geen vuurvaste bekleding. Heeft u vragen over fireproofing of brandwerende bekleding? Neem dan gerust contact met ons op!