Betonvloer reparatie

Er zijn in Nederland veel woningen uit de jaren zestig en zeventig met schade aan de onderkant van de vloer. De zogenaamde kwaaitaal vloeren. Het repareren van deze vloeren is een dagelijkse bezigheid van Vogel.

Het probleem: betonrot

Gedurende de jaren zestig en zeventig stond door het woningtekort het bouwen van woningen en gebouwen onder hoge tijdsdruk. Snel produceren had hoge prioriteit.

Fabrikanten zoals Kwaaitaal en Manta brachten geprefabriceerde betonnen vloerelementen op de markt waarmee het mogelijk werd gemaakt vanaf de fundering snel verder te bouwen. Het succes van deze producten was zo groot dat de vraag de productiecapaciteit oversteeg. Om deze te kunnen vergroten werden regelmatig verhardingsversnellers (calciumchloride) toegevoegd aan de verse betonspecie zodat dezelfde bekistingsmallen meerdere malen op een dag gebruikt konden worden. Dit heeft geleid tot ernstige corrosie (roesten) van de wapening met betonschade tot gevolg. Deze vorm van corrosieschade wordt vaak betonrot genoemd.

Omdat het calciumchloride niet altijd gebruikt werd en vaak ongedoseerd werd toegevoegd varieert de hoeveelheid en ernst van de schade van betonelement tot betonelement en dus van woning tot woning. Een betonvloer kan in de ene woning heel slecht zijn terwijl bij de woning daarnaast misschien helemaal niets aan de hand is.

Een betonvloer met chlorideschade (betonrot) leidt tot waardevermindering van uw woning en kan constructief onveilig zijn. De betonvloer repareren is dus belangrijk.

Hoe herken ik een betonvloer met schade?

Over het algemeen is corrosieschade gemakkelijk te herkennen. Aan de onderzijde van de aangetaste vloerelementen zijn vaak roestvlekken of scheuren te zien. In ernstige gevallen kan het zelfs zo zijn dat schollen beton afgedrukt zijn en op de grond liggen.

Wat te doen als u een risicovloer heeft?

Voordat we de betonnen vloer repareren is het raadzaam de status van de vloer eerst uitgebreid te inventariseren. Omdat de schade van element tot element sterk kan variëren is op voorhand niet goed in te schatten of reparatie noodzakelijk is en zo ja, wat de kosten dan zijn voor het uitvoeren van de betonvloer reparatie.

Gezien het landelijke probleem met betrekking tot Kwaaitaal en Manta vloeren is er in 2001 een richtlijn geschreven waarin eisen gesteld worden met betrekking tot het uitvoeren van een degelijk vloeronderzoek. De CUR-Aanbeveling 79. Deze is onlangs in 2016 nog eens herzien.

Door deze richtlijn is het mogelijk een risicovloer op correcte en eenduidige manier te beoordelen en te inventariseren. Een rapportage die is opgesteld volgens de regels uit de CUR-Aanbeveling 79 kan gebruikt worden voor het maken van een hersteladvies (op elementniveau). En ookeen offerte met daarin een vaste aanneemsom zodat u niet voor verassingen komt te staan. Daarnaast kan zo’n rapport nuttig zijn tijdens een verkoopsituatie.

De oplossing: betonvloer reparatie

Wanneer blijkt dat uw betonvloer gerepareerd moet worden, maken wij per vloerelement onderscheid in de ernst en oorzaak van de schade zodat we een optimale prijs-kwaliteitsverhouding aan kunnen bieden.

Beschadigde vloerelementen kunnen op verschillende manieren hersteld worden:

  • Handmatige reparatie (alleen wanneer er geen calciumchloride in het beton aanwezig is)
  • Kathodische Bescherming
  • Passieve ondersteuningsconstructies zoals I-profielen
  • Actieve ondersteuningsconstructies zoals opspanliggers

Licht beschadigde vloerelementen kunnen over het algemeen hersteld worden door reparatie van het beton en het beschermen van de wapening met kathodische bescherming. Hierdoor wordt het ontstaan en het uitbreiden van betonschade actief tegengegaan. Wij passen hiervoor een galvanisch KB systeem toe in de vorm van zinkfolie. Hierdoor is er na installatie geen controle meer noodzakelijk.

Zwaar beschadigde vloerelementen ondersteunen of versterken wij constructief met opspanliggers en staalprofielen. Hierbij wordt per element een verzinkt stalen constructie aangebracht die de draagkracht van het element direct overneemt.

Door het toepassen van deze moderne oplossingen zijn de handelingen onder de vloer tot een minimum beperkt en is daardoor ook de overlast minimaal.

Alle werkzaamheden worden zorgvuldig door ons gecontroleerd en geregistreerd. Na een eindcontrole krijgt u een uitgebreid opleveringsdocument en een garantieverklaring van 20 jaar op de gehele vloer.

Veel gestelde vragen

Wat is betonrot?

Betonrot is betonschade welke ontstaat door het corroderen (roesten) van de wapening. Door het corroderen van de wapening neemt deze in volume toe en drukt de buitenste laag van het beton weg, waardoor deze scheurt en uiteindelijk afbrokkelt.

Hoe herken ik een betonvloer met schade?

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen voor advies, maar een nodige betonvloer reparatie kunt u soms ook zelf herkennen. Over het algemeen is corrosieschade namelijk gemakkelijk te identificeren.

Wat te doen als u een risicovloer heeft?

Voordat we beginnen met uw betonvloer repareren, is het raadzaam de status van de vloer eerst uitgebreid te inventariseren. Het is op voorhand namelijk niet goed in te schatten of betonvloer reparatie noodzakelijk is.