Herstel uitkragende galerijvloeren

In de loop van de jaren kan het draagvermogen van betonnen balkon- en galerijvloeren door een aantal oorzaken verminderen. Hierdoor kan een galerijplaat uiteindelijk afbreken.

Uitkragende galerijvloeren: het probleem

Bij een groot aantal gebouwen kunnen vraagtekens gezet worden bij de constructieve veiligheid van de balkon- en galerijvloeren, oftewel uitkragende betonnen vloeren.

De oplossing voor uitkragende galerijvloeren

Het herstellen van beton is de oplossing. Vloeren die in de risico categorie vallen, moeten volgens de richtlijnen van de CUR aanbeveling 248 worden onderzocht. Indien de vloer niet voldoet, kan Vogel haar gepatenteerde VVUV systeem aanbrengen. VVUV staat voor Vogel Verankeringssysteem voor Uitkragende Vloeren.

 

Het VVUV-systeem van Vogel is een herstelmethode voor vrij uitkragende vloeren waarvan de constructieve veiligheid niet gewaarborgd is. Na toepassing van deze methode is de veiligheid van de balkon- of galerijvloer weer optimaal hersteld.

Wij hanteren de volgende uitgangspunten voor ons VVUV systeem:

  • Herstel van de constructieve veiligheid van de uitkragende betonnen vloer
  • Rekening houdend met de restcapaciteit van de aanwezige wapening in de uitkragende betonnen vloer, om zoveel mogelijk kosten te besparen.
  • De bewoners moeten tijdens de uitvoering van de herstelwerkzaamheden in hun woning kunnen blijven wonen
  • Minimale overlast voor de bewoners tijdens de uitvoering van de herstelwerkzaamheden
  • Geen extra onderhoudskosten als gevolg van het aanbrengen van het verankeringsysteem
  • Verankeringsysteem is niet zichtbaar en er is geen verandering aan de aard en het karakter van het gebouw
  • De dekvloer en/of vloercoating van de galerij wordt niet beschadigd
  • Het systeem is niet gevoelig voor chlorideaantasting (dooizout)

Werkwijze

Bij het herstellen van de vrij uitkragende vloeren brengen we een verankeringen van carbonstaven aan. Deze zijn speciaal voor het VVUV-systeem ontwikkeld. De uitkragende betonnen vloer wordt hiermee weer aan de achterliggende constructievloer verankerd.

Voor deze ankerstaven boren we door de diktekant van de uitkragende betonnen vloer gaten in de achterliggende constructievloer. Vervolgens brengen we in deze gaten de carbonfiber verankeringstaven aan, die worden verlijmd in de constructie- en uitkragende vloer, met een speciale epoxy mortel.

Veiligheidsfactor

Er zijn twee praktijkproeven uitgevoerd om te bepalen of het systeem een waarschuwend vermogen heeft en bij welke belasting de verankering bezwijkt. Hieruit is gebleken dat het verankeringsysteem een waarschuwend vermogen en een veiligheidsfactor van 2,5 heeft.

Voor dit verankeringsysteem heeft Vogel een octrooi.

Vraag gerust naar onze referentielijst!

 

Veel gestelde vragen

Voert Vogel ook zelf de inspecties uit?

Nee wij voeren de inspecties niet zelf uit. Deze worden uitgevoerd door gespecialiseerde bureaus. Op uw verzoek sturen wij u een overzicht met bureaus welke de inspecties volgens de CUR-publicatie 248 'Constructieve veiligheid van uitkragende galerijplaten' voor u kunnen uitvoeren.

Voert u deze werkzaamheden in heel Nederland uit?

De werkzaamheden voeren wij uit in heel Nederland en België. Op uw verzoek zenden wij u een referentielijst toe. Hierin kunt u zien dat wij inmiddels gebouwen in bijna iedere provincie van het land hebben gereparereerd. Alleen de Flevopolder blijft achter. Daar staan ook geen gebouwen die in de bewuste jaren zijn gebouwd!

Krijgen wij garantie op de uitgevoerde werkzaamheden?

Hoewel de gebruikte materialen niet kunnen verouderen, geven wij natuurlijk garantie op de door ons uitgevoerde werkzaamheden. Alle werkzaamheden voeren wij uit met een VBR garantie.

Worden de werkzaamheden uitgevoerd volgens een bepaalde norm?

De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de regels zoals deze staan omschreven in de CUR aanbeveling 118 – 2015 “specialistische instandhoudingstechnieken – repareren van beton”. In deze aanbeveling staat exact omschreven aan welke voorwaarden en eisen de door ons uit te voeren werkzaamheden moeten voldoen.

Hebben wij veel overlast tijdens de uitvoering?

Ons VVUV systeem geeft nauwelijks overlast tijdens de uitvoering. Dit in tegenstelling tot de andere systemen op de markt. Ons systeem geeft geen trillingen, nauwelijks geluid, geen overlast op de gallerijen etc. Het gebouw blijft zonder enige restrictie gewoon in gebruik. Ook beschadigen wij geen schilderwerk of galerijvloeren.