Kathodische bescherming

Vogel is al jaren marktleider in het langdurig beschermen van nieuwbouw en bestaande (beton)­constructies tegen schade als gevolg van corrosie (roest).

Sinds 1987 maakt Vogel daarbij gebruik van ‘Kathodische Bescherming’ (KB). Dit is een innovatieve, hoogwaardige techniek die zeer effectief kan worden ingezet bij allerlei typen beton­constructies zoals viaducten, bruggen, tunnels, kademuren, monumenten, zwembaden, vloeren, galerijflats en industriële bouw.

KB voorkomt namelijk dat er in een betonconstructie ‘corrosie’ optreedt die én schadelijk is voor de constructieve werking van de staalwapening én resulteert in betonschade. Een correcte toepassing onderbreekt het elektrochemische corrosie­proces, waardoor het schadeproces wordt gestopt en verdere schade aan de constructie wordt voorkomen.

Kathodische bescherming: de voordelen

Een belangrijk voordeel van KB is dat constructies kunnen worden behouden. Daarnaast kan de KB-techniek niet of nauwelijks zichtbaar worden toegepast en hoeft er bij KB, in vergelijking tot andere (herstel)­technieken, minder beton te worden gesaneerd en hersteld. Dit laatste komt ten goede van de constructieve veiligheid en heeft als prettig bijkomend voordeel dat er een stuk minder overlast is voor de omgeving en de hele operatie ook veel minder belasting vraagt van het uitvoerend personeel.

Daarnaast onderscheidt KB zich t.o.v. andere technieken door de lange levensduur en duurzaamheid. Met een zorgvuldige toepassing & professionele monitoring kan een levensduur bereikt worden van 15 tot 30 jaar of zelfs langer.

Kathodische bescherming varianten

Bij het toepassen van de KB-techniek kan gekozen worden voor 2 varianten:

  • De eerste KB-variant gebruikt ‘opgedrukte stroom’. Het corrosieproces wordt dan gestopt door een zeer kleine gelijkstroom aan te brengen tussen het te beschermen (wapening)staal (de kathode) en een aangebrachte anode.
  • De tweede KB-variant maakt gebruik van opofferings­anodes in een zogenaamde ‘galvanische cel’. Hierbij wordt het (wapening)staal direct verbonden met bijvoorbeeld zink, aluminium of magnesium. Dergelijke metalen zijn zogezegd ‘onedel’ en hebben een ‘lagere potentiaal’ dan staal en zullen geleidelijk ‘weg corroderen’ en zich als het ware ‘opofferen’ voor het staal.

Monitoring en inspectie KB-systeem

Vogel is gespecialiseerd in beide processen en systemen, alsmede in monitoring en inspectie van deze systemen na installatie. Door met regelmaat inspecties uit te voeren en/of monitoring toe te passen kan de werking van het KB-systeem op lange termijn worden aangetoond. Schade blijft dan uit en de constructie is functioneel en veilig.

De KB-techniek is tevens toepasbaar in combinatie met constructieve versterking en is ook pre­ven­tief inzetbaar.

Meer weten over KB? Klik hier.

Vogel is actief deelnemer in het KB-Kenniscentrum.

Veel gestelde vragen

Wat wordt verstaan onder opoffering /galvanisch?

Dit type KB-systeem is zelfregulerend en kan verder niet worden bij- of afgesteld. De beschermende werking van het onedele metaal t.o.v. het (wapenings)staal is een natuurlijk proces die te vergelijken is met de werking van een batterij. Er zijn hiermee geen verbruikskosten voor de eindgebruiker. Zolang de anode zich opoffert en de kleine stroom loopt, kan het (wapenings)staal niet corroderen. Het systeem kan op de werking worden beoordeeld wanneer hier de benodigde voorzieningen voor worden geïnstalleerd.

Wat wordt verstaan onder opgedrukte stroom?

Zolang er voldoende stroom loopt, kan het staal niet corroderen (roesten). Voor deze KB-systemen geldt dat er een lage gelijkspanning (in de regel tussen de 2 en 10 Volt) wordt opgelegd tussen de pluspool (anode) en minpool (kathode). Deze spanning is ongevaarlijk voor mens en dier en veroorzaakt geen verstoringen in de omgeving. De benodigde beschermstroom per oppervlak is laag, waardoor het vermogen van het systeem eveneens laag is. Normaliter is het benodigde vermogen voor de bescherming ca. 1 à 2 Watt per 100m2 beton. Inclusief de aansturingsinstallatie (tot ca. 10 W) is het totale verbruik en daarmee de verbruikskosten beperkt.

Wat wordt verstaan onder monitoring van een KB-systeem?

Verdere monitoring en inspectie van kathodische beschermingssystemen worden, op basis van NEN-EN-ISO 12696 ‘Kathodische bescherming van staal in beton’ en CUR-Aanbeveling 45’ Kathodische bescherming van wapening in betonconstructies’, geadviseerd gedurende de gebruiksperiode van het systeem en is mede noodzakelijk i.v.m. de verstrekte garanties. De toepassing van KB in combinatie met traditioneel betonherstel zal in dit project resulteren in langdurig duurzame reparaties met 10 jaar garantie op het uitgevoerde betonherstel. Middels de monitoring wordt het systeem, volgens genoemde normen, regelmatig geïnspecteerd, bij- en afgesteld om de juiste hoeveelheid stroom te leveren. De opdrachtgever ontvangt jaarlijks een rapportage waarin verslag wordt gedaan van de resultaten van de monitoring en inspectie.