Afdichten beton

Het afdichten van naden en dilataties in betonconstructies en vloeren.

Het probleem: scheuren en naden in beton

Scheuren en naden, ze horen vaak tot het ontwerp, maar in veel gevallen ontstaan ze ook spontaan.

De oplossing: afdichten van beton

Beton is ontworpen met dilataties. Wij hebben een breed scala aan materialen om deze naden te vullen in een nieuwe situatie en om ze te repareren in een onderhoudssituatie. Scheuren in beton is een ander verhaal. We kunnen ze repareren door ze te kitten of te injecteren. Lees hier meer over het injecteren van beton.

Wij zijn gespecialiseerd in het afdichten van vloeistofdichte betonvloeren en hebben hiervoor een BRL 7700 procescertificaat.

Het afdichten van scheuren en naden in metselwerk behoort niet tot ons dienstenpakket.

Veel gestelde vragen

Wanneer is het verplicht om een vloeistofdichte vloer toe te passen?

Op plaatsen waar er een verhoogd risico is op bodemverontreiniging is de eigenaar/gebruiker soms wettelijk verplicht om een vloeistofdichte voorziening aan te leggen en te onderhouden.
U moet hierbij denken aan onder meer de volgende situaties:
• wasplaats (industrie, garagebedrijven);
• productiehal;
• laad- en losplaats (tankwagens, containers);
• opslagplaats (waar regelmatig vloeistoffen voorkomen)
• milieustraat/afvalverzamelplaatsen/Klein Chemisch Afval (KCA) depot;
• hangarvloeren;
• tankplaatsen (pompstation, vulplaats);
• inzamelplaats vloeistoffen;
Op de website www.bodembescherming.nl kunt u vaststellen welke verplichtingen er voor u gelden.

Hoe komen wij aan een vloeistofdicht certificaat voor onze vloer?

Een voorziening is vloeistofdicht zodra kan worden aangetoond dat (vloei-)stoffen de onderzijde niet hebben bereikt en wordt voorkomen dat vloeistoffen van de voorziening kunnen stromen. In de wet- en regelgeving is opgenomen dat een voorziening vloeistofdicht is als deze is goedgekeurd door een geaccrediteerd en erkende instelling.

Een certificerende instantie zal na inspectie een rapport afgeven met hierin mogelijke gebreken en een reparatieadvies. Na het herstellen van de gebreken uit het advies door een hiervoor gecertificeerd reparatiebedrijf kan een certificaat vloeistofdicht afgegeven worden.

Wat voor soort werkzaamheden voeren jullie uit zodat onze vloer vloeistofdicht gecertificeerd kan worden?

Om een vloeistofdicht certificaat voor uw vloer te kunnen verkrijgen dienen alle scheuren, naden en eventuele doorvoeren volledig afgedicht te worden, dit kunnen wij uiteraard voor u verzorgen. In de praktijk blijkt het vaak een combinatie van open slijpen en afdichten van scheuren, afdichten van voetplaten (inclusief ankers) en het overlagen van vloeren met chemisch resistente coating te zijn. Ook het corrigeren van afschot kan onderdeel uitmaken van de te nemen maatregelen.