Betoninjectie

Niemand wil te veel scheuren in z’n beton. Een betonreparatie kun je door Vogel B.V. laten uitvoeren. Door middel van betoninjectie repareren wij scheuren in betonconstructies.

Scheuren in beton: het probleem

Scheuren in beton zijn in de meeste gevallen niet gewenst. Ze zijn vaak te groot en vormen hierdoor een constructief probleem. Of ze lekken en geven hierdoor een ongewenste situatie: vochtoverlast en aantasting van de wapening. Met het injecteren van beton wordt dit probleem opgelost.

Betoninjectie is de oplossing

Wij hebben alle technieken in huis om scheuren te repareren met betoninjectie. Uitvoering van het beton injecteren vindt plaats volgens de regels van de nieuwe CUR aanbeveling 119.

We maken bij het injecteren van beton onderscheid in drie verschillende klassen:

  • Het repareren van lekkende scheuren met behulp van een polyurethaan hars
  • Het repareren van constructieve scheuren met behulp van een epoxy hars
  • Het afdichten en vullen van holle ruimtes achter een constructieve constructie met een injectiegel

Alle betoninjectie werkzaamheden worden uitgevoerd door getrainde en opgeleide betoninjecteurs.
Bij de uitvoering werken we met de materialen van o.a.: BASF, MC bouwchemie en Grouttech.

Het repareren van scheuren in metselwerk behoort niet tot ons dienstenpakket.

Veel gestelde vragen

Kan ik scheuren in beton ook zelf repareren?

Het repareren van scheuren door middel van injecteren is niet zelf uit te voeren. We gebruiken speciale reactieve kunststoffen die wij met een speciale pomp in de constructie pompen. Het repareren van scheuren met kit is door de meeste personen wel zelf uit te voeren. Of dit een bevredigend resultaat gaat geven, is afhankelijk van de persoon die het uit gaat voeren. Ons personeel is hiervoor opgeleid.

Geeft u garantie op betoninjectie?

Het afgeven van garantie op dit werk is afhankelijk van de situatie. Water kiest altijd de weg van de minste weerstand. Wanneer wij gaan injecteren, sluiten we deze weg af. De mogelijkheid bestaat dat de lekkage op een andere plek terugkomt. Zelfs op een plek waar het tot dusver nooit gelekt heeft. Hierdoor geven we alleen garantie na overleg met de opdrachtgever.

Worden de injectiewerkzaamheden uitgevoerd volgens een bepaalde norm?

De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de regels zoals deze staan omschreven in de CUR aanbeveling 119 – 2016 “specialistische instandhoudingstechnieken – Vullen en injecteren van scheuren, naden en holle ruimten in beton”. In deze aanbeveling staat exact omschreven aan welke voorwaarden en eisen de door ons uit te voeren werkzaamheden moeten voldoen.