Betonherstel vloeren monument Berlagehuis Usquert

In opdracht van Vereniging Hendrick de Keyzer hebben wij de vloeren gerepareerd van het Berlagehuis, het voormalige gemeentehuis, in Usquert. Het door Berlage ontworpen monument uit 1929 vertoonde schade aan enkele vloeren nadat de bestaande asbesthoudende vloer verwijderd was. Vogel B.V. heeft een ontwerp en offerte opgesteld voor het volledig vervangen van een vloerdeel, het herstel van de schade aan andere vloeren en het aanbrengen van een Kathodisch Beschermingssysteem (KB) om schade in de toekomst te voorkomen. Na toetsing door een externe partij en een constructeur hebben wij opdracht ontvangen voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Ontwerp en uitvoering conform de regelgeving van de stichting ERM “URL4005- betonrestauratie – uitvoering”. Vogel B.V. is bezig met afrondende acties om zich te certificeren voor deze richtlijn.