Betonschade door chloride

Door de aanwezigheid van chloride (zouten) in het beton kan de wapening in het beton worden aangetast. Deze vorm van betonschade is niet altijd aan het betonoppervlak zichtbaar. Als gevolg van ontstane putcorrosie wordt de doorsnede van de constructieve wapening ernstig aangetast. Hierdoor kan de constructie, in het ergste geval, bezwijken.

Door de aanwezigheid van chloride wordt de passive­rings­laag ( beschermende laag op de wapening) lokaal doorbroken en poreus. Er kan vervolgens geconcentreerde corrosie (putcorrosie) op­treden, waarbij plaatselijk een grote doorsnede vermindering in het wapeningsstaal kan ontstaan.

Chloride in beton

Chloride kan in het beton aanwezig zijn door:

  • Het inmengen tijdens de productie van calciumchloride (CaCl2). Dit zout werd in de jaren ‘70 veel toegepast als reactieversneller (ten behoeve van een verhoogde productie of een versnelde verharding bij aankomende vorst). Sinds 1974 is dit in de norm verboden.
  • Het indringen van buitenaf. Bijvoorbeeld door het strooien van dooizouten (bijvoorbeeld NaCl) of bij constructies die aan of in zee staan.

Metingen in chemisch laboratorium

Metingen naar de aanwezigheid van chloride in het beton worden in een chemisch laboratorium uitge­voerd. Bijvoorbeeld door middel van titratie of met behulp van een speciale meetelektrode.

Er is sprake van een verhoogd chloride­gehalte indien de meetwaardes de 0,05% op het beton­gewicht overschrijden. Overeen­ko­mend met circa 0,3% op het cement­gewicht bij beton van een ‘normale’ kwaliteit. Hier­boven neemt de kans op het optreden van corrosie door de aan­wezigheid van chloriden toe.

Waaraan herken je betonschade door chloride?

Chlorideschade is over het algemeen herkenbaar aan een donkere, zwartbruine roestvorming. Deze gaat vaak gepaard met roestvlekken op het betonoppervlak en een plaatselijke (putvormige, diepe) aantasting van het staaloppervlak. Er is lokaal sprake van een grote volumeafname (doorsnedevermindering) van de wapening die niet altijd gepaard gaat met afgesprongen schollen beton. Daardoor kan ongemerkt de doorsnede van de wape­ning volledig verloren zijn gegaan zonder dat dit aan het betonoppervlak zichtbaar is.

Uitzoeken oorzaak chlorideschade

Indien een constructie verdacht wordt van chlorideschade is het daarom zeer belangrijk om dit een­dui­dig vast te stellen. Ook dient men uit te zoeken waar de chloride vandaan kan zijn gekomen.

  • Wordt er bijvoorbeeld in de winter gestrooid?
  • Is er sprake van lekkages? Ter plaatse van voegen in een galerijplaat of in een via­duct?
  • Staat de constructie dicht aan zee?
  • Betreft het prefab elementen waaraan wellicht versnellers kunnen zijn toegevoegd?

Wanneer betonschade als gevolg van chloride geïnitieerde wapeningscorrosie alleen met een reparatiemortel wordt aangewerkt, is terugkeer van het schadebeeld onvermijdelijk.

Gespecialiseerd in betonherstel

De specialisten van Vogel Kathodische Bescherming zijn gespecialiseerd in betonherstel en hebben ervaring met dit soort schades.

Kathodische bescherming

Door de toepassing van een kathodisch beschermingssysteem (KB) kan verdere corrosie van de wapening worden gestopt. Langdurige garanties van 10 jaar zijn mogelijk.

Wanneer u meer wilt weten over dit onderwerp neemt u dan gerust contact op met de specialisten van Vogel B.V. uit Zwijndrecht.