In de spotlight: het VVUV systeem

 

“Je ziet een probleem en beseft dat je als specialist in betononderhoud een oplossing hiervoor moet hebben. Vervolgens moet je de stap durven nemen en investeren in het ontwerp.”

Trots

Bovenstaande situatie ging vooraf aan het VVUV systeem van Vogel: het Vogel Verankeringssysteem voor Uitkragende Vloeren. Het VVUV systeem is een product waar Vogel trots op is.

Bouwfouten in uitkragende vloeren

De oorzaak: bouwfouten uit de jaren 60 en 70

Bij uitkragende (beton)vloeren gaat het in de meeste gevallen om een fout die is gemaakt in de bouwperiode. Dit betreft veelal complexen uit de jaren 60 en 70. De betonwapening ligt hier vaak te laag ten opzichte van het ontwerp, waardoor de constructie al sinds de bouw potentieel gevaarlijk is (geweest).

Helaas moest het eerst misgaan om dit te ontdekken. Zo stortte in 2011 de galerij van een complex in Leeuwarden in. Gelukkig is hierbij niemand gewond geraakt. “Geluk bij een ongeluk”, noemt projectleider Xuan het. Sinds Leeuwarden is men er eigenlijk pas achter dat dit probleem bij veel meer complexen speelde.

Extra wapening door VVUV systeem

De oplossing: het VVUV systeem (Vogel Verankeringssysteem voor Uitkragende Vloeren)

Met het VVUV systeem brengt Vogel een extra wapening in de galerij of balkonvloer aan. In plaats van de bekende staalwapening, maakt Vogel gebruik van een koolstofwapening. Dat is 5 tot 10 keer sterker dan de gewone wapening. Het materiaal is daarbij niet gevoelig voor de bekende aantastingsmechanismen in beton.

Minimaal overlast

Het probleem betreft dus geen aantasting van de constructie of een schadegeval, wat veelal wordt veroorzaakt door staal in het beton. De oorzaak is een bouwfout. Vogel lost deze bouwfout op door de constructie snel en met minimaal (geluids)overlast te versterken.

“Er is ooit een bewoner geweest die zich afvroeg wanneer het werk nu eigenlijk uitgevoerd werd. Onze specialisten bleken het toen al uitgevoerd te hebben, zonder dat de bewoner daar iets van gemerkt heeft en dus ook geen last van heeft gehad”.

Groot ontwikkelingstraject VVUV systeem

2015: het eerste uitgevoerde project met het VVUV systeem

Het eerste uitgevoerde project met het VVUV systeem was in 2015. Hier is, samen met een adviesbureau en leveranciers, echter een groot ontwikkelingstraject aan vooraf gegaan. Wat maakte dit ontwikkelingstraject nu zo groot?

Door het aanbrengen van een extra wapening, past het systeem een constructie aan. Dergelijke werkzaamheden zijn vergunningsplichtig. Hierdoor dient in eerste instantie al iemand van de gemeente en een constructeur de situatie te beoordelen. Omdat het een nieuw product betrof, was de beoordeling voor de constructeur ook niet zomaar gebeurd. Om die reden heeft de ontwikkeling en voorbereiding tot het daadwerkelijke moment van goedkeuring jaren geduurd.

Praktijkproeven in eigen loods

Om het systeem te testen, zijn er praktijkproeven uitgevoerd. In een eigen loods heeft Vogel een uitkragende vloerplaat nagebouwd, waar volle watervaten op zijn gelegd als zijnde belasting. Met behulp van de juiste meetapparatuur, leveranciers en het adviesbureau is er op deze manier gekeken wat het systeem nu daadwerkelijk kan hebben. Maar ook is er gekeken hoe, mocht het zover komen, het bezwijkmechanisme er uitziet.

Tijdens deze praktijkproef zijn de vele berekeningen en theoretische waarden bewezen.

Een onderhoudsvrij systeem

De situatie in Leeuwarden leek in eerste instantie een andere oorzaak te hebben. De betonconstructie was namelijk aangetast. Beton is niet compleet waterdicht. Hiervoor is er een coatingsysteem dat ervoor zorgt dat regenwater en zout de constructie niet binnen kunnen dringen. Dooizout veroorzaakt namelijk chloride aantasting van de stalen wapening.

Toch is er vaak sprake van achterstallig onderhoud. U kunt hierbij denken aan een scheurtje in de coating of andere beschadigingen.

“Dit kun je voorkomen door goed onderhoud, maar helaas zie je vaak dat er bij woontorens veel achterstallig onderhoud is”.

Omdat Vogels systeem geen gebruik maakt van staal, is het product ongevoelig voor dooizout. Het product is een aanpassing in de constructie. Wanneer er niets afwijkends mee gebeurt, blijft de wapening oneindig zitten. Ook dit zorgt ervoor dat het product volkomen onderhoudsvrij is.

Een waarschuwend vermogen

Het VVUV systeem heeft een waarschuwend vermogen. Hoe zit dat precies?

Bij de praktijkproeven had Vogel verwacht dat wanneer het systeem het zou begeven, de betonconstructie niets meer zou kunnen hebben. Uit de testen bleek echter dat de plaat in eerste instantie ging doorhangen, maar nog niet direct bezwijkt. Dit waarschuwend vermogen zorgt voor extra veiligheid.

300 complexen later met het VVUV systeem

Inmiddels zijn er meer dan 300 complexen verbeterd met het systeem van Vogel: van flats van zeventien hoog tot eengezinswoningen met een enkel balkonnetje.

Er wordt inmiddels wel gewerkt aan nieuwe toepassingen van de methode, er zijn al proeven gedaan om zwaar aangetaste consoles van galerijen op deze manier te versterken. Het compleet vervangen van de consoles is hierbij niet nodig.