Onderhoud 100 jaar oude Coenecoopbrug

De Coenecoopbrug is een basculebrug bestaande uit twee brugvallen en bevindt zich over de Gouwe tussen Gouda en Waddinxveen.

In het najaar van 2022, heeft Vogel, in opdracht van Provincie Zuid-Holland, in samenwerking met Mourik Infra, groot onderhoud aan deze Coenecoopbrug uitgevoerd.

Vanwege de korte voorbereidingstijd zijn de onderhoudswerkzaamheden in bouwteamverband uitgevoerd en is er binnen dit project nauw samengewerkt tussen verschillende disciplines van Mourik; Vogel, Bouman, Traffic & More en Mourik Infra.Vogel heeft binnen dit project de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Vervangen van de slijtlagen op de stalen brugvallen.
  • Herstellen van betonschades aan de pijlers en in de kelder van de brug.
  • Uitvoering betononderzoek brugkelderdek.

Voor het totale project stond een realisatiefase van 16 dagen waarbij veel verschillende werkzaamheden moesten worden uitgevoerd in een relatief klein werkveld én onder hoge tijdsdruk. Dit zorgde voor verschillende uitdagingen en vereiste een goede samenwerking tussen alle partijen.

Dankzij een goed samenspel tussen alle Mourik bedrijven is het gelukt om dit project succesvol af te ronden binnen slechts 15 dagen.

Na de oplevering van het werk heeft het team de complimenten van de gedeputeerde van de provincie mogen ontvangen.