Project kathodische bescherming Leopold II – tunnel België.

De Leopold II-tunnel is een verkeerstunnel in Brussel. De tunnel is een belangrijke verkeersader voor het verkeer dat Brussel wil verlaten of binnenrijden.

Toekomstbestendig door kathodische bescherming

De tunnel is gerenoveerd en toekomstbestendig gemaakt.

Na een intensieve selectie­procedure en gedegen voorbereiding heeft Vogel Kathodische Bescherming B.V. in 2019 de opdracht gekregen om kathodische bescherming (KB) aan te brengen op beschadigde en/of vooraf geselecteerde tunneldelen.

Onze werkzaamheden zijn verricht in nauwe samen­werking met ons zusterbedrijf Mourik NV uit Antwerpen.

Uniek project

Voor zover bij ons bekend is dit een uniek project: het grootste kathodische beschermingsproject voor een tunnel ter wereld. Kijk bij onze projecten voor meer informatie.

Door het toepassen van een KB-systeem zal de in de constructie optredende corrosie duurzaam worden gestopt dan wel voorkomen en daarmee het onderhoud worden geminimaliseerd.

Weer jaren beschermd tegen corrosie

Het systeem is op afstand (‘remote’) bestuurbaar en uitleesbaar ten einde daarmee het KB-systeem beter te kunnen ‘bewaken’ en de monitoring te vereenvoudigen. Hierdoor zal de tunnel weer jaren beschermd zijn tegen corrosie.