Project Nederrijnbrug in Cementonline

Aan de Nederrijnbrug in de A50 zijn door Vogel op grote schaal potentiaalmetingen uitgevoerd om corrosie van de wapening vast te kunnen stellen en de omvang van de betonschade in kaart te brengen. Collega Richard ter Maten heeft er samen met Jelle Lecluijze van Solid Services BV een artikel over geschreven. Je leest er nu over op Cementonline (tijdelijk ook toegankelijk voor niet-leden).