Restauratie van historisch beton

Beton wordt vaak gezien als een modern materiaal. Het is dan misschien ook logisch dat veel mensen het niet per se in verband brengen met monumenten of historische gebouwen. Toch zijn er steeds vaker monumenten waar beton in verwerkt zit dat gerestaureerd moeten worden. De kennis op het gebied van betonrestauratie is in de betonbranche echter nog vrij summier. Waar precies rekening mee gehouden moet worden vertellen we je graag in dit artikel.

Wat is monumentaal beton?

Er is een grote toename van het aantal monumentale objecten waarbij ook beton gerepareerd moet worden. Maar wat is monumentaal beton nu precies? Dit is afhankelijk van een aantal factoren zoals de cultuurhistorische waarde, esthetische verschijningsvormen, gebruiksfuncties, materiaalsamenstelling en gedrag. Een gespecialiseerd restauratie deskundige bepaalt of en waarom er sprake is van historisch beton. Het is dus object afhankelijk, maar er zijn een aantal onderdelen waardoor beton als monumentaal of historisch gezien kan worden:

  • Het gebouw of de constructie is heel oud.
  • Het is gemaakt door een belangrijke architect.
  • De stijl van de architectuur is uniek.
  • Het object is ontwikkeld in een bepaalde bouwperiode.

Factoren die van invloed zijn

Bij historisch beton spelen kleur, oppervlakte, textuur of structuur een belangrijke rol. Ook het behouden van bepaalde detailleringen of maatvoeringen zijn belangrijke factoren. Je wilt het karakter van het gebouw behouden en zo dicht mogelijk bij het originele ontwerp en uiterlijk blijven. Bij een structureel dekkingstekort kan dus niet zomaar een laag spuitbeton of beschermende verflaag aangebracht worden.

Daarnaast is het belangrijk dat het oorspronkelijke materiaal zoveel mogelijk behouden blijft. Normaal gesproken wordt bij corrosie van de betonwapening het beton weggehakt tot aan ongecorrodeerd staal. Dit is in veel monumentale restauraties niet gewenst, omdat dit het aangezicht aantast. Dit houdt onder andere in dat het toepassen van bijvoorbeeld de CUR aanbeveling 118 niet mogelijk of gewenst is.

Kennis van historisch beton

Een hele belangrijke factor bij het restaureren van historisch beton is interesse voor en kennis over restauratie en monumenten. Het is echt een hele andere vorm van aanpak dan het repareren van beton. Er zijn vele praktijk voorbeelden dat monumentale objecten onherstelbare schade hebben opgelopen door onjuist uitgevoerde herstellingen.

Monumentale restauratie is een discipline

Het repareren van historisch beton is daarom een bijzondere discipline binnen de betonreparatie branche. Restauratie van beton vraagt uiteraard ook de aandacht van de betonreparateur zelf. De zorgvuldigheid van werken, aanbrengen van bijvoorbeeld kleur en structuur is erg belangrijk. Vogel B.V. heeft zich in deze markt al behoorlijk weten te onderscheiden.

Voor uw vragen met betrekking tot de restauratie van beton kunt u contact opnemen met Hans Nooren.