Project Beneluxtunnel

Begin juli 2023 hebben Mourik Techniek, Traffic & More, Bouwman Arkel en Vogel de 2 jaar durende renovatiewerkzaamheden afgerond aan de stempelbuizen in de toeritten van de Beneluxtunnel in Rotterdam. De bestaande hitte-werende voorziening van de stempelbuizen bleek in dusdanig slechte staat, dat de kans bestond dat de stalen stempelbuizen bij een grote brand zouden kunnen bezwijken met als gevolg dat ook de wanden van de toeritten zouden kunnen bezwijken.

Omdat de Beneluxtunnel een belangrijke verbinding is naar de Rotterdamse havens moesten de werkzaamheden met minimale verkeershinder voor al het door de tunnel gaande verkeer worden uitgevoerd.

Om de brandwerende bekleding van de stabiliteitskokers te kunnen vervangen heeft Vogel een rijdende constructie gebouwd waardoor de fireproofing werkzaamheden aan de stempelbuizen veilig uitgevoerd konden worden in een afgesloten werkomgeving boven het rijdende verkeer.

Door deze unieke oplossing kon de veiligheid continu worden gegarandeerd maar ook de hinder voor het verkeer tot een minimum worden beperkt waarbij er voor het doorgaande verkeer, uitsluitend sprake was van een snelheidsbeperking.