Vogel ontwerpt innovatieve opspanbare draagconstructie

Vogel heeft in de afgelopen 11 maanden betonreparaties uitgevoerd en constructieve versterkingen aangebracht aan de begane grondvloeren. van 14 appartementen aan de Hoofdweg en Postjeskade in Amsterdam.

Tijdens monitoring was opgevallen dat de Sigma-teercoating, aangebracht in de jaren 80, niet meer afdoende was om het beton te kunnen beschermen, wat heeft geleid tot nieuwe schades die aandacht en herstel vereisten.

Om de veiligheid van de woningen te kunnen blijven waarborgen, heeft Vogel de opdracht gekregen om niet alleen de betonschade te herstellen maar ook de draagkracht van de vloervelden duurzaam te versterken.

Als oplossing heeft Vogel een innovatieve opspanbare draagconstructie ontworpen waarmee de vloervelden in 4 kleinere delen worden verdeeld met een kortere overspanning, en dus meer draagvermogen. Deze slimme, maar zware constructies zijn zo ontworpen dat ze in delen via de bestaande kruipluiken in de kruipruimte kunnen worden gebracht, en ter plaatse worden gemonteerd.

Daarnaast heeft Vogel, na zorgvuldige verwijdering van de teercoating door gritstralen, preventieve maatregelen genomen tegen toekomstige schade door galvanische kathodische bescherming aan te brengen op de ernstig beschadigde draagbalken en vloervelden.

Inmiddels zijn al verschillende woningen naar tevredenheid opgeleverd en de resterende woningen zullen naar verwachting in de komende weken worden afgerond.

De opdrachtgever heeft zijn waardering uitgesproken voor de expertise, samenwerking en geboden oplossingen van Vogel, evenals voor het behaalde eindresultaat.