Vogel ook in 2018 gecertificeerd betonreparatiebedrijf

Ook dit jaar hebben we het certificaat van ons lidmaatschap van de VBR mogen ontvangen.

We zijn er met name trots op dat we gecertificeerd zijn voor alle uitvoeringsklassen, te weten:  RS (constructieve reparative), RT (technische betonreparatie) en RE (esthetische betonreparatie), zoals opgenomen in de CUR Aanbevelingen 118 en 119.

In CUR-Aanbeveling 118:2015 wordt een geheel andere weg ingeslagen als het gaat om het beschrijven van betonherstel.
Een belangrijke nieuwe stap is bijvoorbeeld het indelen van reparaties in drie klassen: esthetische, technische en constructieve betonreparatie. Dit onderscheid is van belang voor opdrachtgevers, adviseurs en het uitvoerend bedrijf. Deze indeling stelt bijzondere eisen aan het onderzoek, de bestekfase/contractfase en de uitvoering daarvan. Verder krijgt het denken in risico’s ook de nodige aandacht door de gestelde eisen aan zowel de betonreparaties als het betonreparatiebedrijf.

CUR-Aanbeveling 119:2016 is van toepassing op het vullen en injecteren van scheuren, naden en holle ruimten in betonconstructies met producten op basis van een hydraulisch bindmiddel (cement) of een reactief polymeer (kunsthars) met het doel:

  • Herstellen van de samenhang van het beton,
    zodanig dat krachten overgebracht kunnen worden (uitvoeringsklasse I-1).
  • Beschermen van het beton tegen indringing van schadelijke stoffen (uitvoeringsklasse I-2a).
  • Stoppen van waterlekkage (uitvoeringsklasse I-2w en I-3).