Onderzoeksplicht bestaande gebouwen met breedplaat- en bollenplaatvloeren

Door de minister van Binnenlandse Zaken is in 2019 een onderzoeksplicht opgelegd aan eigenaren van gebouwen met breedplaat en bollenplaatvloeren. Deze onderzoeksplicht dient door de gemeentelijke overheden te worden gehandhaafd.

De onderzoeksplicht bestaat uit het rekenkundig beoordelen van de vloeren. De beoordeling moet gedaan worden op basis van het stappenplan van adviesbureau Hageman (dossier 9780, onderzoek constructieve veiligheid breedplaatvloeren in bestaande gebouwen, voorstellen voor en achtergronden bij rekenregels voor beoordeling van bestaande bouw, d.d. 20 mei 2019).

Als eerste dienen gebouwen met een hoogte van meer dan 70 meter en gebouwen met verminderd zelfredzame personen getoetst te worden. Dit dient uiterlijk voor 1 januari 2021 gedaan te worden. Daarna zullen de andere gebouwen volgen.

Mocht uit de toets blijken dat de constructie niet voldoet dan dient deze versterkt te worden. Deze versterking kan worden gerealiseerd door het aanbrengen van carbon lamellen.

Direct contact met onze specialisten?