Werkzaamheden Afsluitdijk

De Afsluitdijk is de waterkering tussen Noord-Holland en Friesland die het IJsselmeer afsluit van de Waddenzee. In 1927 werd begonnen met de aanleg en in 1933 werd de dijk opengesteld voor het wegverkeer. Tijd dus voor groot onderhoud!

Vogel en Vogel Kathodische Bescherming maken deel uit van Mourik Infra. Deze groep van Mourik bedrijven heeft van Rijkswaterstaat de opdracht verkregen voor het herstellen van de heftorens en de bedieningsgebouwen van de uitwateringssluizen van de Afsluitdijk.

Het werk omvat het vervangen van de coating van de betonnen huisjes en het herstellen van de schade aan het onderliggende beton. Daarnaast moeten de daken van zowel de heftorens als van de bedieningshuisjes worden hersteld. Rijkswaterstaat heeft als doel om deze werkzaamheden uit te voeren met zo weinig mogelijk hinder voor het wegverkeer.

  • Vogel Kathodische Bescherming  heeft de bestaande coating verwijderd
  • Vogel herstelde het beton
  • G. Bouman Arkel heeft de nieuwe coating aangebracht op de wanden en de daken
  • Traffic & More verzorgde het verkeersmanagement
  • Mourik Groot-Ammers deed het projectmanagement