Kathodische bescherming Mozartflat Tilburg

Afgelopen jaar heeft Vogel KB het bestaande kathodische beschermingssysteem (KB-systeem) op de Mozartflat in Tilburg gerenoveerd. De werkzaamheden zijn in oktober 2020 opgestart en zijn eind juni 2021 afgerond. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in opdracht van de Vereniging van Eigenaren, waarin woningcorporatie WonenBreeburg voor ongeveer de helft vertegenwoordigd is.

Betonrenovatie uitgevoerd en KB-systeem aangebracht

De Mozartflat, gelegen aan de Mozartlaan in Tilburg, is ca. 50 jaar oud (bouwjaar 1970). Het gebouw is 16 verdiepingen hoog, telt 256 woningen en bestaat uit een betonskelet met aan weerszijden geprefabriceerde galerij- en balkonplaten die rusten op prefab consoles.

Begin jaren 80 is geconstateerd dat er in de consoles, galerij- en balkonplaten chloride geïnitieerde wapeningscorrosie optrad. Ingemengde chlorides bleken de oorzaak. In reactie hierop zijn in 1990 omvangrijke betonrenovatiewerkzaamheden uitgevoerd waarbij onder andere balkon- en galerijplaten zijn vervangen voor nieuw en 1224 consoles zijn voorzien van een KB-systeem op basis van (in de kop) ingeboorde titanium anodes. Doel van het destijds aan­gebrachte KB-systeem was om de opgetreden wapeningscorrosie (zo goed als) te stoppen.

 

 

KB-systeem al 30 jaar functioneel

Na zo’n 30 jaren (voor het grootste deel van de consoles) vrijwel ononderbroken te hebben aan­ge­staan, was het KB-systeem toe aan een grote onderhoudsbeurt. De titaniumanodes waren voor het grootste deel nog in orde en kunnen de komende decennia hun functie verder vervullen. Maar het com­plete elektrotechnische deel van het KB-systeem (bekabeling, buizen, goten, verdeeldozen, voedingen en kasten), alsmede alle meetcellen, anode- en kathodecontacten, moesten worden vervangen. Op een beperkt aantal locaties zijn nieuwe titaniumanodes ingeboord.

Aldus is de Mozartflat voorzien van een nieuwe besturingsinstallatie, met bijbehorende compleet vernieuwde infrastructuur, waarmee de wapening in de consoles de komende decennia weer wordt beschermd tegen corrosie.

Tot slot zijn in dit project betonreparaties en injectiewerkzaamheden uitgevoerd, zijn een aantal consoles compleet vervangen, is het beton gecoat en zijn alle brugvoegen vervangen.