Chemiebedrijf Cabot is een van de grootste producenten van koolstof voor de auto industrie en voor batterijen, met als gevolg dat alles op de locatie zwart en heel stoffig is.

Om te voorkomen dat deze vervuiling via de afvoer in het riool terechtkomt, staat op de locatie een 5 meter diepe bak van circa 15 x 5 meter waarin al het regenwater wat op het terrein valt wordt verzameld en gefilterd.

Tijdens de  jaarlijkse controle werden een aantal mankementen ontdekt. Cabot heeft toen Vogel benaderd en de opdracht gegeven alles te controleren en groot onderhoud te verrichten.

Vogel controle & rapportage

Om een complete inschattting te maken van het benodigde onderhoud cq de reparaties heeft Vogel de regenbak grondig gecontroleerd en vastgelegd in Snagstream. Ondanks diverse handicaps is Vogel er in geslaagd, de opdracht binnen 3 weken af te ronden.

Hieruit bleek dat er meerdere betonreparaties noodzakelijk zouden zijn en er als gevolg van beweziging/zetting sprake was van lekkende scheuren over een lengte van totaal 100 meter.

De opdracht die in week 13 aan Vogel werd gegeven moest binnen 3 weken klaar zijn waarbij er alleen gewerkt kon worden als het niet regende, omdat dan de bak vol water loopt.

Wij zijn er super trots op dat het Vogel is gelukt om deze bijzondere klus, ondanks de handicaps, naar volle tevredenheid van de opdrachtgever af te ronden binnen de afgesproken termijn.

Vogel werkzaamheden:

  • Betoninspectie.
  • Betonreparatie.
  • Scheuren open & schoon gestraald.
  • Scheuren geïnjecteerd.
  • Scheuren technisch afgedicht.
  • Wapening behandeld en gerepareerd.