Wapeningsonderzoek Groningen met behulp van hydrodemolition

Voor de Bouwcombinatie Herepoort in Groningen heeft Vogel de voorspanwapening opgezocht om de locatie, huidige staat en hoeveelheid te bepalen.

Met de juiste afscherming op de spuitrobot kon het werk worden uitgevoerd met zo min mogelijk hinder voor het verkeer. Na het onderzoek door ingenieursbureau Witteveen en Bos heeft Vogel de locaties van de vrijgemaakte wapening weer hersteld.