Constructieherstel met lijmwapening

Gebouwen worden met een bepaald doel gebouwd, maar na verloop van tijd kan dit doel veranderen. Wanneer er verbouwd moet worden, is het belangrijk dat de draagkracht van betonnen vloeren en betonnen delen gewaarborgd blijft. Een methode om dit te bereiken is het aanbrengen van koolstof lijmwapening.

Wat is lijmwapening?

Gedurende de levensduur van een betonconstructie kunnen de eisen en condities van deze constructie veranderen. Dit kan ook te maken hebben met het feit dat er eerder een verkeerd uitgevoerde berekening gemaakt is.

Bij lijmwapening wordt een bestaande betonconstructie verstevigd met een aanvullende constructie die eronder aangebracht wordt met epoxylijm. Bij de verandering van de constructie of verandering van de werkelijke belasting is het mogelijk dat de berekende grenswaarden overschreden worden. Om de constructie dan toch te beschermen en te verstevigen wordt koolstoflijmwapening ingezet.

lijmwapening

Koolstofvezel lamellen

Koolstofvezel lamellen worden dan onder de constructie geplakt. Koolstofvezel is sterker en lichter dan staal. Daarnaast is het eenvoudiger om deze lamellen aan te brengen omdat het in de meeste gevallen niet verankerd hoeft te worden. Doordat het proces sneller verloopt is koolstoflijmwapening meestal ook goedkoper ten opzichte van traditionele lijmwapening.

In het verleden werd deze versterking aangebracht in de vorm van stalen balken die verankerd werden aan de betonnen constructie. Sinds 2000 wordt er in Nederland echter gebruik gemaakt van Carbonfiber Reinforced Plastics, oftewel koolstofvezel.

Wanneer toepassen?

In principe kan alles versterkt worden met lijmwapening, maar koolstoflijmwapening wordt vooral toegepast bij:

  • Een toenemende belasting op een betonnen constructie. Bijvoorbeeld bij een hogere verkeers- of vloerbelasting.
  • Het herstellen van uitvoeringsfouten of ontwerpfouten.
  • Het repareren van de betonconstructie na bijvoorbeeld een brand, waarbij de sterkte van het object is aangetast.

Een recent voorbeeld waar Vogel B.V. aan gewerkt heeft, is de Universiteit van Eindhoven. Bij het hoofdgebouw veranderde het gebruiksdoel wat erin resulteerde dat de belastingklasse veranderde. Vogel B.V. heeft de constructie toen versterkt middels lijmwapening.

Kiezen voor de juiste partner

Het plaatsen van koolstoflijmwapening is op zich zelf in de meeste gevallen niet lastig. Toch is het belangrijk om te kiezen voor een partner met ervaring en expertise. Het is namelijk belangrijk dat, voordat lijmwapening toegepast wordt, de te versterken constructie doorberekend wordt. Ook dient het ontwerp goed te zijn. Vooral bij grote complexe projecten is expertise belangrijk. Bij Vogel B.V. begeleiden wij het hele traject van A tot Z. Het proces van lijmwapening ziet er als volgt uit:

  • Ontwerpen van de lijmwapening
  • Doorberekenen van de constructie
  • Maken plannen
  • Aanbrengen van de wapening

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Het proces is genormeerd in de CUR aanbeveling 91.