Onveilige balkons en uitkragende galerijvloeren

De problemen met onveilige balkons hebben ook de Tweede Kamer bereikt. SP-kamerlid Sandra Beckerman vindt dat minister Kajsa Ollongron van Binnenlandse Zaken die ook over de woningbouw gaat, in actie moet komen.

Betonrot

Aldus het artikel van afgelopen zaterdag in het AD. In het artikel schrijft men ook dat vorige week vrijdag op stel en sprong 60 balkons van twee flats in de wijk Heuvel te Breda gestut moesten worden omdat uit onderzoek naar voren kwam dat er sprake is van betonrot.

Groot risico

Bent u eigenaar van een appartement in een galerijflat die gebouwd is tussen 1955 en 1970 en is uw complex voorzien van zogeheten ‘uitkragende galerijvloeren’? Dan loopt u mogelijk een groot risico: de galerijvloeren kunnen spontaan afbreken. Onderzoek naar het draagvermogen is dus absoluut noodzakelijk.

Geen ingrijpende maatregelen

Herstel van het probleem was tot dusver meestal een zaak van veel hak- en breekwerk. Dat hoeft nu niet meer, Vogel ontwikkelde een innovatieve en effectieve methode om het draagvermogen van de galerijvloeren te herstellen. Zonder ingrijpende maatregelen! En u kunt gewoon in uw appartement blijven wonen terwijl het werk wordt uitgevoerd.

Uitkragende galerijvloeren zijn vloeren waarbij de galerijvloer één geheel vormt met de verdiepingsvloer. Het draagvermogen van de galerij kan door verschillende oorzaken te gering zijn geworden. Bijvoorbeeld doordat er bij de bouw al fouten zijn gemaakt, de constructieve wapening niet op de juiste locatie is gepositioneerd of niet de juiste afmeting heeft, maar ook doordat de bewoners strooizout hebben gebruikt om de galerij ijsvrij te houden. De wapening in de vloer functioneert daardoor onvoldoende, waardoor de vloer zomaar kan afbreken. Dat zie je niet; zeker niet wanneer eventuele scheuren keurig zijn afgedekt met verf of vloercoating.

Landelijk problemen

In Leeuwarden ging het in 2011 mis: daar brak zomaar een galerijplaat af van een flatgebouw. Ook elders in het land zijn problemen gemeld, bijvoorbeeld in Den Haag en omgeving, waar de betonconstructie van 58 flatgebouwen moest worden onderzocht. Bij één gebouw moesten mensen zelfs afstand houden als ze met z’n tweeën over de galerij liepen. Springen of zware spullen versjouwen wordt ook afgeraden.

Gegarandeerd veilig VVUV-systeem

Naar aanleiding van die berichten hebben we het VVUV-systeem ontwikkeld, een herstelmethode voor dit type vloeren. Na het toepassen van deze methode is de galerijvloer weer veilig. Dat kunnen we garanderen doordat we het systeem voor balkonreparatie uitgebreid hebben getest.

Mocht u problemen met uw balkon of galerij hebben of het vermoeden hebben dat er een probleem is, laat ons u helpen met advies en de juiste oplossing. Neem contact met ons op!