Betonreparatie bruggen op Schouwen-Duiveland

Vogel heeft in opdracht van Waterschap Scheldestromen dit voorjaar groot onderhoud uitgevoerd aan zes bruggen op Schouwen-Duiveland.

De bruggen zijn in de jaren ’50 van de vorige eeuw geproduceerd en vertoonden nu slijtage en verweringsschade aan het betonwerk. Het brakke water en de zilte lucht hebben voor corrosie aan de wapening gezorgd, waardoor er stukken beton zijn afgebroken en op sommige plaatsen de wapening bloot is komen te liggen. Om verdere schade te voorkomen heeft Vogel het onderhoud aan de bruggen uitgevoerd.

Betonschade, hekwerk en asfalt hersteld aan de 6 kunstwerken

Vogel heeft niet alleen betonreparaties uitgevoerd aan de bruggen, maar ook het hekwerk en het asfalt van de bruggen hersteld. Het gaat om 6 kunstwerken in de wegen ronde Scharendijke en Kerkwerve. In 2019 werden de bruggen in de Elkerzeeseweg, Hogeweg en de Florisweg door Vogel gerepareerd. Het ging hierbij om het herstellen van schades aan de onderzijde van de kunstwerken, de zijkanten en de schampkanten van de bruggen. Tevens werden de bruggen weer van een vloercoating voorzien en werd het hekwerk ook gerenoveerd.

De tweede fase van dit project is in januari 2020 gestart. Hierbij gaat het om de kunstwerken in de Taaijersweg, de Ridderweg en de Ringdijk. Bij de laatste twee kunstwerken werd ook het asfalt op de brug vervangen, zodat de overgang van de brug naar de rijbaan weer voldoet. Dit is uitgevoerd door Mourik infra.

Geen vervuiling in het oppervlaktewater

De betonreparaties aan de onderkant van de bruggen en aan de palen werden uitgevoerd vanaf een ponton. Tijdens de werkzaamheden mocht er geen vervuiling in het oppervlaktewater komen. Om dit te voorkomen is er tussen het ponton en het brugdek gaas gespannen om alle vervuiling tegen te gaan. Ook de zijkanten zijn vanaf een ponton gerepareerd. Tijdens de werkzaamheden werden de bruggen volledig en deels voor het verkeer afgesloten.

Bijzonder werkprotocol om de natuur te beschermen

De opdracht moest volledig volgens het bestek worden uitgevoerd. Hierbij kwamen enkele nieuwe maatregelingen kijken bij de werkzaamheden welke Vogel ging uitvoeren. Zo moest er continu rekening worden gehouden met de flora en fauna in en om de kunstwerken. Aan de hand van een zogenaamde veldgids werden de locaties eerst geïnspecteerd om te kijken of er geen bijzondere planten of dieren aanwezig zouden zijn. In deze veldgids zijn alle werkprotocollen opgenomen. Bijvoorbeeld wanneer er broed- of rustplaatsen van dieren nabij de landhoofden van de kunstwerken zijn. Indien dit het geval was geweest, dan had dit gemeld moeten worden bij het waterschap en zouden er maatregelingen getroffen moeten worden, om deze plaatsen te beschermen tegen de werkzaamheden welke Vogel in de nabije omgeving uit ging voeren.

 

Snagstream gebruikt bij in kaart brengen betonschades

Na het Shell gebouw in Den Haag en het Zuiderziekenhuis in Rotterdam hebben we bij dit project gebruik gemaakt van Snagstream. Tijdens de uitvoering worden alle schades via Snagstream gedocumenteerd. Door de grote hoeveelheid aan schades is het voordeel hiervan dat alle schades snel en overzichtelijk kunnen worden aangegeven op tekening.

Volgens de CUR 118 moeten alle reparaties gedocumenteerd worden. Dit gaat via het maken van 3 foto’s; de schade, schadeplek gesaneerd en het eind resultaat. Door dat iedere schade een uniek nummer krijgt zijn alle schades ook later makkelijk terug te vinden in het werk. Aan het eind van het werk kunnen alle schades in één rapport in snagstream worden opgeleverd.