Herstel galerijvloeren Vlaardingen met VVUV systeem

In november 2019 is er een acute opname gedaan voor een viertal complexen in Vlaardingen in opdracht van Waterweg Wonen. Aanleiding voor deze opname was corrosie van de wapening, vastgesteld na het verwijderen van de ophoogvloeren op enkele verdiepingen van het complex Zwaluwenlaan.

Op basis van een eerste visuele inspectie werd er geen aanleiding gezien om acuut te twijfelen aan de constructieve veiligheid. Nader destructief onderzoek is op korte termijn hierna uitgevoerd om de ernst en omvang van de aangetroffen corrosie aan de wapening vast te stellen en tot een definitief oordeel te komen over de constructieve veiligheid.

Galerijvloeren voldoen niet aan normen NEN 8700

In januari 2020 zijn er door Nebest diverse metingen verricht waaruit bleek dat er incidenteel sprake was van wapening-reductie. Conclusie: galerijvloeren voldoen niet aan zowel verbouw- als afkeurniveau conform de NEN 8700 met een referentieperiode van 15 jaar.

Begin 2020 heeft een uitgebreide selectieprocedure van Waterweg Wonen plaatsgevonden. Vogel heeft op basis van het VVUV-systeem een Plan van Aanpak opgesteld en daarna de opdracht in ontvangst mogen nemen op basis van een Bouwteamovereenkomst. Met name op de onderdelen Risico en Overlast heeft Vogel goed gescoord.

Omvangrijk project voor herstel uitkragende vloeren

Omvang van het project betreft circa 10.000 aan te brengen ankers, verspreid over totaal 4 complexen in Vlaardingen. Uitvoering van dit complex zal deels gebeuren middels hangbak-constructie (14 verdiepingen hoog) en deels met hoogwerkers.

Uitvoeringsperiode zal zijn van januari 2021 t/m maart 2022 met een inzet van 6-8 ploegen.

Lees hier meer over het herstel van uitkragende galerij vloeren.