Industrieel monument Maassilo Rotterdam

De Maassilo is een voormalige graansilo en graanelevator in de Rotterdamse Maashaven die sinds 2004 als uitgaansgelegenheid en evenementenlocatie in gebruik is.

Gewapend beton

Het oudste deel van de grotendeels uit gewapend beton opgetrokken silo kwam gereed in 1911. In 1930 is er uitgebreid met een tweede deel pal naast het oude deel en in 1951 vond nog een laatste uitbreiding plaats. Rond 2000 werd besloten de graanopslag te verplaatsen naar een nieuwer gedeelte van de haven.

Corrosie aan de wapening

Daarom hebben we in opdracht van Gemeente Rotterdam in januari 2019 een noodsteiger geplaatst langs de gevel aan de Maashaven zuidzijde. Deze steiger wordt wekelijks geïnspecteerd op afgevallen stukken beton.

Spuitbeton

Om het probleem grondig aan te pakken zouden de gevels moeten worden voorzien van een laag spuitbeton. Maar de besluitvorming over de renovatie en de toekomst van het pand loopt nog. Daarom is er voor gekozen de uit gewapend beton vervaardigde gevels, eerst nog een keer af te kloppen en te ontdoen van los zittende delen. Vervolgens worden ze voorzien van rvs netten zodat loskomende beton niet meer op de openbare weg kan vallen. Deze werkzaamheden worden in de eerste helft van 2020 uitgevoerd, zodat de omgeving voorlopig weer veilig te betreden is.