Innovatieve oplossing voor constructief herstel in Grave

Eind september 2021 zijn wij benaderd om een oplossing te bedenken voor een constructief probleem bij een project in Grave.

In de funderingsbalken voor een nieuw appartementencomplex op de locatie van de oude brouwerij ontbrak een deel van de voorzieningen voor leidingen. Bij boorwerkzaamheden voor het aanbrengen van deze leidingen is op verschillende locaties de beugelwapening doorboord.

Dwarskrachtversterking fundering

Vanwege de naderende deadlines zocht de aannemer naar een eenvoudige oplossing waarbij de balken op korte termijn constructief hersteld konden worden. Met een innovatieve oplossing hebben we tot de tevredenheid van de aannemer binnen drie weken van aanvraag tot oplevering de funderingsbalken kunnen herstellen.

Versterken funderingsbalken met ankers

In samenwerking met de hoofdconstructeur op het project is een ontwerp gemaakt voor het versterken van de funderingsbalken middels speciale ankers. Dit betreft een semi-chemisch / mechanisch anker dat wordt geplaatst in een getrapt boorgat dat is gevuld met een chemische mortel. Om de balken te versterken zijn een aantal boorgaten eerst dicht gezet met gietmortel om vervolgens de ankers vanaf de bovenzijde van de balk te plaatsen. Het inboren van de ankers was niet altijd even eenvoudig door de aanwezige wapening in de balken. Uiteindelijk zijn de funderingsbalken op 17 locaties lokaal versterkt met 66 ankers.