Breedplaatvloer versterken Stadskantoor Venlo

Langs de Maas in Venlo staat het nieuwe stadskantoor van de gemeente Venlo. Het 15 etages tellende gebouw is een echte blikvanger met een zogenaamde verticale tuin met grote glaspartijen.

Constructie van breedplaatvloer verstevigen

Bij het ontwerp is het uitgangspunt geweest een duurzaam gebouw te ontwikkelen welke na de technische levensduur volledig gerecycled kan worden. Ook hier doet echter het probleem zich voor met de zogenaamde breedplaatvloer ook wel bollenplaatvloer genoemd. Er bestaan twijfels over de draagkracht van de constructie. Er zijn maatregelen noodzakelijk om het gebouw constructief up-to-date te houden.

Breedplaatvloer versterken door lijmwapening

Vogel is hiervoor ingeschakeld door de Gemeente Venlo. Na een grondig vooronderzoek is bureau ABT ingeschakeld om een ontwerp voor CVK-lijmwapening te maken. Op basis van de uitkomsten hiervan voeren we nu gefaseerd versterkingen uit. Voor de breedplaten problematiek heeft ABT een oplossing ontwikkeld waarbij de afgekeurde kritische vloerdetails versterkt worden met Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP).

In de eerste fase is een deel van de dakvloer meegenomen om de ramenwasinstallatie bruikbaar te houden. Vervolgens is een vloer in de parkeergarage aangepakt om bovenliggend woningbouw mogelijk te maken. In de slotfase hebben we per etage plaatselijk lijmwapening op de onderzijde van de vloeren aangebracht.

 

We kunnen nog even gebruik maken van de beperkte bezetting van het gebouw waardoor de impact voor de gebruikers beperkt blijft. Samen met een aantal partners op het gebied van elektra, luchtbehandeling en bouwkundig doorlopen we momenteel met onze werkzaamheden het pand.