‘Kaaskelder’ Rijksmonument Boerderij de Hoef in ere hersteld

De kelder van Rijksmonument Boerderij de Hoef (1900) in Utrecht is door de landelijk opererende herbestemmingsorganisatie BOEi gerestaureerd. De Hoef heeft op de koelste plek van het huis aan de noordzijde, gedeeltelijk onder het maaiveld, een koel- of kaaskelder, waar (toen men nog geen koelkast had) bederfelijke waar werd opgeslagen. De diepte van de kelder werd vroeger bepaald door de hoogte van de grondwaterstand; aan weerszijden zaten ramen ter ventilatie.

Rijksmonument met troggewelf vloer

De zoldering van de kelder (en de vloer van de opkamer) van de boerderij bestaat bij dit rijksmonument uit stalen liggers met daartussen gemetselde bogen (troggewelven). In de loop van de jaren is aan deze stalen liggers roest ontstaan, met name ter plaatse van de koppen van de stalen liggers welke in het (doorgaans vochtige) metselwerk van de buitengevel zijn verwerkt. Omdat het volume van een roestproduct velen malen groter is dan het oorspronkelijke staal is het metselwerk van de gevel van de boerderij kapot gedrukt.

Om te voorkomen dat er na restauratie opnieuw scheuren in de gevel zouden ontstaan moest het roestproces van de stalen liggers stopgezet worden. Hiervoor heeft BOEi contact opgenomen met ons.

Uitgevoerde werkzaamheden

Bij het vrijhakken van de koppen van de liggers bleken er een aantal inmiddels zo verroest te zijn dat deze deels afgeslepen en vervangen dienden te worden om ook de constructieve veiligheid van de vloer te kunnen blijven garanderen. Na het aanlassen van nieuwe kopstukken zijn zowel de koppen als de onderflens van de stalen liggers van de troggewelf vloer behandeld met zink. Tot slot is ook de gevel van de boerderij weer in ere hersteld.

Na de restauratie zijn in de originele stellingkasten van de kaaskelder dummy-kazen geplaatst, opdat bezoekers een idee krijgen hoe het er vroeger uit gezien moet hebben.

Rijksmonument Boerderij De Hoef