Kathodische bescherming – Viaduct Rijksweg A6

In 2017 heeft Vogel een project uitgevoerd in Rijks­weg A6 voor de aannemers­com­bi­natie SAAone. Dit betrof een 50 jaar oud kunstwerk van RWS in Naarden. In 2015 was door Nebest een onder­zoek uitgevoerd, hierbij was geconstateerd dat inge­dron­gen dooizouten op grote schaal wape­nings­corrosie en betonschades hadden veroorzaakt.

Het zwaarst beschadigd waren de voor­ge­spannen dwarsdragers bij de 2 landhoofden (ter plaatse van lekkende voegen; met ieder een lengte van 55 meter) en de 5 middenpijlers (ten gevolge van opspattend water van langsrijdend verkeer). Het toepassen van kathodische bescherming (KB) werd geadviseerd.

Bijzonder KB project

Het project was bijzonder omdat de te bescher­men staalwapening over de volledige diepte van de dwarsdragers (circa 95 cm) moest worden beschermd. Daarnaast moest de aanwezige voorspanwapening aantoonbaar worden ontzien: zowel tijdens de installatie­werk­zaam­heden als in de gebruiksfase van het systeem.

kathodische bescherming

Kathodische Bescherming van staalwapening met anodes op diepte

Door anodes van geactiveerd titanium op diepte in de constructie te boren en voldoende meetcellen te plaatsen, konden deze doelstellingen door Vogel worden waar­ge­maakt. In totaal zijn aldus ruim 250 gaten tot op een diepte van 90 cm geboord (met een diameter van 20 mm), zonder daarbij de wapening (en vooral de voorspanning) te raken. Deze gaten moesten vooraf goed worden uitgezet en tijdens en na het boren goed worden doorgemeten op de aanwezig­heid van eventuele kortsluitingen e.d.

De pijlers in de middenberm zijn door Vogel beschermd met een anode op basis van een geleidende coating (CAST3+), aan­gebracht op de onderste 2 meter van het betonoppervlak van de pijlers, omdat het hier schade aan de buitenste wapening betrof.

Op afstand meetbaar, bestuurbaar en regelbaar

Het project is aldus uitgevoerd met een combinatie van 2 typen anodes, waarbij de stroomvoorziening is gereali­seerd met behulp van zonnepanelen en de installatie op afstand (‘remote’) meetbaar, bestuurbaar en regelbaar is.