Stalen damwanden sluis Delden beschermd met KB

Sluis Delden ligt in het Twentekanaal, een waterweg in de Nederlandse provincies Gelderland en Overijssel. Het complex dateert uit de jaren ’30 van de 20e eeuw en heeft een Rijksmonumentale status.

Kahodische bescherming juiste oplossing.

De sluis wordt, gezamenlijk met de sluis in Hengelo, door Mourik in opdracht van Rijkswaterstaat opgeknapt. Een onderdeel van de renovatie is het beschermen van de verankerde stalen damwanden tegen corrosie. Om het onderste deel van wanden tegen corrosie te beschermen, wordt door Vogel onder water Kathodische Bescherming (KB) toegepast. Aangezien de sluis geen waterdichte bodem heeft, kan de kolk van sluis Delden niet geheel worden leeggepompt. Mede hierdoor was het niet mogelijk om de onderste meters van conservering te voorzien. De toepassing van KB bood in dit geval de oplossing om toch de gehele damwand tegen corrosie (roest) te beschermen. Het bovenste deel van de wanden wordt wel voorzien van nieuwe conservering.

Corrosie wordt tegengegaan.

Voor het KB-systeem is er over de lengte van de sluiskolk van ca. 130 meter lang een anode op de bodem van de sluis geplaatst. Vervolgens wordt er een kleine elektrische spanning tussen deze anode en de damwanden aangebracht. Als gevolg van de beschermstroom zal verdere corrosie van de stalen damwand worden tegengegaan.

Bewaking door monitoring.

Door monitoring van het systeem is het mogelijk om de goede werking aan te tonen en tevens het kathodische beschermingssysteem continu te bewaken en eventueel bij te sturen.