Wat kost een vloerinspectie incl. rapportage?

De kosten voor de door ons uit te voeren vloerinspectie en rapportage bedragen: € 325,00 (tot maximaal 2 compartimenten).

De additionele kosten welke tijdens deze inspectie eventueel noodzakelijk blijken te zijn, kunnen als volgt worden ingedeeld en worden pas na overleg uitgevoerd:

  • Het inspecteren van meer dan 2 compartimenten: à € 70,00 per extra compartiment.
  • Het toegankelijk maken van een onbereikbaar compartiment:
    • middels het ondergraven van de funderingsbalk: à € 200,00 per gegraven gat.
    • middels het maken van een extra kruipluik: à € 275,00 per luik.
  • Het (indien nodig) leegpompen van de kruipruimte of de ondergraving: à € 60,00 per uur.

Bovengenoemde prijzen zijn inclusief 21% btw.

Inspectiekosten retour bij herstel

Indien u na de inspectie de eventueel daaruit voortvloeiende herstelwerkzaamheden aan de vloer in de woning door ons laat uitvoeren, worden de door u reeds betaalde inspectiekosten (à € 325,00) in mindering gebracht op de nog te factureren kosten van het herstel.

Direct contact met onze specialisten?