Kwaaitaalvloer

De termen ‘betonrot’ en ‘Kwaaitaal’ zijn een veel gehoorde combinatie. Maar wat is een Kwaaitaalvloer nu eigenlijk en waarom is een Kwaaitaalvloer gevoelig voor ‘betonrot’?

Kwaaitaal en ‘betonrot’

Gedurende de jaren zestig en zeventig stond het bouwen van woningen onder hoge tijdsdruk. Er was een woningtekort en productie had prioriteit.

Fabrikanten zoals KwaaitaalVormbeton B.V. en Betonindustrie Woerden B.V. (Manta Systeemvloer) brachten in deze tijd geprefabriceerde betonnen vloerelementen op de markt. Hiermee werd het mogelijk gemaakt vanaf de fundering snel verder te bouwen.

Het succes van deze producten was groot en de vraag oversteeg al snel de gangbare productiecapaciteit. Om de productie te kunnen vergroten werden met name bij Kwaaitaal regelmatig verhardingsversnellers (bijvoorbeeld in de vorm van calciumchloride) toegevoegd aan de verse betonspecie. Dit leidde tot corrosie (roesten) van de staalwapening met betonschade als gevolg. Dit schadeproces wordt in de volksmond ‘ betonrot ‘  genoemd.

Hoe herken ik een Kwaaitaalvloer?

Kwaaitaal vloerelementen zijn gedurende de periode van 1965 tot 1983 geproduceerd en toegepast. Tussen 1981 en 1983 zijn nog slechts enkele projecten gerealiseerd.

Een Kwaaitaalvloer kan je redelijk eenvoudig herkennen aan de specifieke vorm van de elementen. Een Kwaaitaal vloerelement is opgebouwd uit een betonnen drukboog en twee draagribben. In de draagribben bevindt zich de staalwapening die zorgt voor de draagkracht van het betreffende vloerelement. Soms zijn ook ter plaatse van de oplegging op de fundering piepschuim kopschotjes toegepast waar simpelweg de merknaam Kwaaitaal op staat.

Je weet dus wanneer je een verhoogde kans op een schadevloer hebt als de onderzijde van je vloer er uitziet zoals in onderstaande tekening is weergegeven:

Doorsnede Kwaaitaalvloer

Hoe gevaarlijk is een Kwaaitaalvloer?

De kruipruimte onder de begane grondvloeren in Nederland zijn vaak vochtig en warm. Helaas zijn dit de ideale omstandigheden voor voortgaande corrosie. Door het corroderen van de wapening wordt roest gevormd. Hierdoor scheurt de betondekking (dat wil zeggen, het beton rondom het wapeningsstaal) en wordt uiteindelijk afgedrukt (vaak in de vorm van schollen). De hoeveelheid en ernst van de schade varieert van element tot element en dus van vloer tot vloer.

In de draagribben van een Kwaaitaalvloer is wapening aangebracht welke is bedoeld om de trekkrachten die bij het belasten van de vloer in de onderzijde van het beton ontstaan, op te kunnen nemen.

‘Betonrot’ zorgt er dus voor dat de constructieve en functionele eigenschappen waarop de vloer is ontworpen niet meer gegarandeerd kunnen worden. In het ergste geval kan de vloer bij een te hoge belasting dus doorbuigen, of zelfs volledig bezwijken.

Daarnaast leidt een betonschadevloer tot waardevermindering van je woning of complex.

Hoe herken ik betonrot?

Betonrot‘ (corrosieschade)  is niet altijd even gemakkelijk te herkennen. De wapening is immers omringt door een laag beton. De eerste fase van het corrosieproces is dan ook vaak (nog) niet zichtbaar. Door het roesten van de wapening neemt het volume van het staal langzaam toe. Er wordt druk opgebouwd in het omliggende beton, tot deze scheurt of zelf volledig afgedrukt wordt. We hebben het hier dus over een proces van lichte tot (zeer) ernstige schade, weke steeds gemakkelijker te herkennen is.

 

Voorkomende vormen van schade aan Kwaaitaalvloer

Niet alle zichtbare schade wordt veroorzaakt door chloride (toegevoegde verhardingsversnellers). Er zijn ook nog andere oorzaken mogelijk welke voor betonschade zorgen:

Mechanische schade

Dit is schade welke kan ontstaan gedurende de bouw of het gebruik van de Kwaaitaalvloer. Denk hierbij aan het onvoorzichtig omgaan met de vloerelementen tijdens de bouw. Hierbij raken stukken van het beton beschadigd door stoten of het te hard neerleggen van de elementen. Een andere (veel voorkomende) oorzaak is het beschadigen van het beton door het (achteraf) aanbrengen van doorvoerleidingen en afvoeren. Denk hierbij aan een toiletafvoer, keukenafvoer, CV-Leidingen etc.

Schade aan een Kwaaitaalvloer door een te geringe betondekking

Door een te geringe dekking van het beton rondom de wapening (enkele mm’s) kan vocht en zuurstof gemakkelijk door de poriën van het beton tot aan de wapening doordringen. Hierdoor kan de wapening eveneens gaan roesten. Omdat de omliggende betondekking al zeer gering is, wordt deze gemakkelijk en snel afgerukt (meestal zijn er schollen zichtbaar). De wapening komt hierdoor volledig bloot te liggen en wordt verder blootgesteld aan het (doorgaans vochtige) klimaat.

Carbonatatieschade

Een beetje een ingewikkeld verhaal, maar doordat het beton blootgesteld wordt aan onze atmosfeer, dringen gassen als CO2 (kooldioxide) via de poriën van het beton naar binnen. Het CO2  gas condenseert tegen de koude wanden van de betonporiën en reageert vervolgens als een zure vloeistof met de calciumhydroxide van het cementsteen tot calcium­carbonaat (vandaar de term ‘carbonatatie’). Tijdens deze reactie daalt de pH-waarde van het poriënwater in het beton.  Dit heeft tot gevolg dat de wapening niet meer voldoende beschermd wordt door het omliggende beton. Vanaf dit moment is slechts water en zuurstof nodig om het staal te laten roesten.

Is mijn Kwaaitaalvloer nog te redden?

Een Kwaaitaalvloer met schade is gelukkig (vrijwel) altijd te herstellen. Als erkende aanbieder van betonreparaties bieden wij kwaliteit zonder de kosten uit het oog te verliezen. Door het combineren van verschillende herstelmethoden bieden wij een definitieve oplossing met waardebehoud van je woning of complex.

Kathodische Bescherming KwaaitaalvloerLicht beschadigde vloerelementen
Deze kunnen worden hersteld door reparatie
van het beton en katho­dische bescherming van
het wapeningsstaal met zink. Hierdoor wordt
het ontstaan en het zich uitbreiden van de betonschade
actief tegengegaan.

 

Constructief herstel KwaaitaalvloerZwaar beschadigde vloer­elementen
Deze kunnen door ons constructief ondersteund
of versterkt worden met opspanliggers en staalprofielen.
Hierbij wordt een zwaar verzinkte staalconstructie
aangebracht in de boog van ieder te ondersteunen element.
Op deze manier draagt deze constructie voortaan actief de
belasting van dat element in de vloer.

 

Vloerinspectie

Alvorens een vloer te kunnen herstellen, zal er eerst een inspectie uitgevoerd moeten worden om de hoeveelheid en ernst van de (eventueel) aanwezige schadekenmerken goed in kaart te brengen. Om een schadevloer op een correcte en objectieve wijze te kunnen beoordelen, heeft de overheid hiervoor een protocol ontwikkeld. Dit protocol is omschreven in de CUR-Aanbeveling 79:2016 en is getiteld Kwaaitaal en Manta begane grondvloeren. Inspectie, advies en maatregelen. Onze inspecteurs houden zich aan dit protocol waardoor je een rechtsgeldige rapportage met bijbehorend hersteladvies van ons kan verwachten.

Veel gestelde vragen

Wat kost herstel Kwaaitaalvloer?

De kosten voor het herstellen van een Kwaaitaalvloer variëren, afhankelijk van de ernst en omvang van de schade, evenals de specifieke herstelmethoden die worden toegepast. Vogel BV biedt kwalitatieve hersteloplossingen zonder de kosten uit het oog te verliezen.

Voor een gedetailleerde offerte neem je contact op.

Wat is het verschil tussen Kwaaitaal- en Mantavloeren?

Kwaaitaalvloeren en Manta Systeemvloeren zijn beide geprefabriceerde betonnen vloerelementen die in de jaren zestig en zeventig op de markt zijn gebracht. Ze werden geïntroduceerd om snel te kunnen bouwen vanwege het woningtekort in die periode.

Beide vloertypes kunnen gevoelig zijn voor ‘betonrot’, maar de specifieke oorzaken en kenmerken kunnen variëren.

Het is belangrijk om een professionele inspectie uit te laten voeren om het type vloer en de eventuele schade nauwkeurig te identificeren.

Waar zijn Kwaaitaalvloeren gebruikt?

Kwaaitaalvloeren zijn geproduceerd en toegepast gedurende de periode van 1965 tot 1983. Ze zijn gebruikt in diverse bouwprojecten in Nederland. Deze vloeren herken je aan hun specifieke vorm, bestaande uit een betonnen drukboog en twee draagribben.

Soms zijn er ook piepschuim kopschotjes toegepast met de merknaam erop.

Direct contact met onze specialisten?